O Kancelarii

Kancelaria Kondracki Celej specjalizuje się w transakcjach venture capital, prawie spółek, prawie własności intelektualnej oraz obsłudze procesów sądowych – gospodarczych i cywilnych. Zapewniamy kompleksową obsługę funduszy venture capital, startupów oraz pozostałych firm i przedsiębiorców.

 

Ponadto, Kancelaria oferuje szeroki zakres usług z zakresu prawa karnego oraz karnego gospodarczego (white collar crimes). Doradzamy Klientom w zakresie tworzenia procedur mających na celu ograniczenie ryzyka popełniania przestępstw gospodarczych, pomagamy w sytuacjach kryzysowych i reprezentujemy w postępowaniach karnych oraz karnych skarbowych na wszystkich etapach postępowania. Doradzamy zarówno pokrzywdzonym podmiotom gospodarczym, ich właścicielom, a także członkom zarządów.

 

W naszej pracy mamy ściśle określone priorytety. Skupiamy się na rozwiązywaniu problemów prawnych Klientów, zapewnieniu korzystnych rozwiązań oraz najwyższej jakości obsługi.

 

Sposób świadczenia i zakres usług dopasowujemy do indywidualnych interesów Klientów. Wierzymy, że indywidualne podejście oraz partnerskie relacje stanowią klucz do sukcesu, dlatego uważnie słuchamy naszych Klientów i dogłębnie analizujemy każdą sprawę.

 

Doświadczenie prawników Kancelarii Kondracki Celej, zdobyte w renomowanych międzynarodowych oraz polskich kancelariach prawnych i oparte na wieloletnich relacjach z Klientami, gwarantuje obsługę prawną na najwyższym poziomie.

Zespół

Zespół kancelarii Kondracki Celej tworzą prawnicy, którzy dzięki swojej wszechstronnej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu mogą zapewnić kompleksowe doradztwo prawne zarówno osobom fizycznym jak i polskim i zagranicznym podmiotom gospodarczym.

Rafał
Celej
Adwokat, Partner

RafałCelej


Adwokat, Partner

square-linkedin-256

call  +48 601 749 866
mail  r.celej@kondrackicelej.pl

 

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie, posiada dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe, w tym ponad siedmioletnie doświadczenie transakcyjne. Do niedawna współpracował z warszawskim biurem jednej z największych kancelarii prawnych na świecie, jako członek zespołu Fuzji i Przejęć oraz Private Equity. Współprowadził również program wspierający prawnie start-upy oraz polskich młodych przedsiębiorców.

 

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z fuzjami oraz przejęciami, private equity, venture capital, ładem korporacyjnym, restrukturyzacjami, finansami korporacyjnymi oraz finansowaniem kapitałowym.

 

Ponadto doradza klientom w szerokim spektrum zagadnień, w tym strategii biznesowej, sprawach finansowych, sprawach związanych z ładem korporacyjnym, oraz wszelkich typach transakcji na udziałach i aktywach (zarówno w sektorze publicznym i prywatnym), połączeniami, wykupie menadżerskim i lewarowanym, joint venture, transakcjami zbycia i innymi formami restrukturyzacji podmiotów, a także świadczy bieżącą pomoc w sprawach związanych z prawem spółek i prawem handlowym.

 

Rafał Celej jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz London School of Economics (LLM). Rafał Celej jest również doktorantem w katedrze Prawa Handlowego Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Pracuje w języku polskim oraz angielskim.

 

Marcin
Kondracki
Adwokat, Partner

Marcin Kondracki


Adwokat, Partner

square-linkedin-256

call   +48 604 446 881
mail  m.kondracki@kondrackicelej.pl

 

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Zastępca przewodniczącego Sekcji Prawa i Postępowania Karnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, wykładowca prawa karnego i procedury karnej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Członek komisji szkolenia aplikantów adwokackich. Pełnił funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, obecnie Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie. Autor licznych publikacji z zakresu prawa karnego.

 

Prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego, w tym prawa karnego gospodarczego (tzw. white collar crimes) oraz karnego-skarbowego. Jego praktyka obejmuje także spory cywilne, w szczególności postępowania o ochronę dóbr osobistych oraz postępowania gospodarcze.
W zakresie prawa karnego gospodarczego zajmował się m.in. doradztwem klientom korporacyjnym w sytuacjach kryzysowych w kwestiach ograniczania ryzyka popełniania przestępstw gospodarczych. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie doradzania klientom w sferze związanej z odpowiedzialnością karną członków zarządu podmiotów gospodarczych. Reprezentuje również szereg podmiotów występujących w charakterze pokrzywdzonych w sporach wynikających z popełnienia przestępstw na ich szkodę.

 

Biegle włada językiem angielskim.

Przemysław
Karolak
Adwokat/Partner

Przemysław Karolak


Adwokat/Partner
Lider praktyki Compliance i Nieruchomości, członek izby adwokackiej w Warszawie.

Wieloletni szef działu prawnego odpowiedzialnego za kompleksowe negocjacje kontraktów komercyjnych w czołowej instytucji finansowej z branży ubezpieczeniowej. Uczestniczył w wielu projektach międzynarodowych polegających na przygotowywaniu i wdrażaniu polityk regionalnych oraz dostosowywaniu lokalnych polityk do obowiązujących regulacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w negocjowaniu kontraktów biznesowych (w tym kontraktów rządzonych prawem brytyjskim) oraz doradzaniu podmiotom odnośnie prowadzenia biznesu zgodnie z najwyższymi standardami i zasadami compliance.

Przed objęciem stanowiska „in-house” współpracował z wiodącymi międzynarodowymi kancelariami prawnymi, doradzając największym podmiotom z branży bankowej, ubezpieczeniowej i nieruchomościowej.

W ramach swojej praktyki skupia się na szeroko pojętym prawie gospodarczym, cywilnym, ubezpieczeniowym i nieruchomościowym.

Przemysław Karolak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2013) oraz Szkoły Prawa Brytyjskiego University of Cambridge (2012).

Pracuje w języku polskim oraz angielskim
Karolina
Piotrowska-Andryszczyk
Adwokat

Karolina Piotrowska-Andryszczyk


Adwokat

Karolina Piotrowska-Andryszczyk jest adwokatem wpisanym na listę adwokatów prowadzoną przez ORA w Warszawie od 2011 roku.

Przed dołączeniem do Kondracki Celej Adwokaci sp.p. współpracowała z międzynarodową kancelarią prawną GIDE. Doświadczenie zawodowe zdobywała również w kancelariach prawnych świadczących m.in. doradztwo prawne na rzecz podmiotów gospodarczych oraz w ramach samodzielnej praktyki.

Specjalizuje się prawie handlowym i gospodarczym. W obszarze jej głównych zainteresowań pozostaje bieżące doradztwo na rzecz założycieli startupów, inwestorów i funduszy VC.

Uczestniczyła w szeregu badań due diligence, udzielała porad w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej międzynarodowym grupom spółek, a także doradzała w zakresie restrukturyzacji spółek zagranicznych.

Współtworzy blog proptech.legal.

Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji UW, studia Master Prawa Handlowego Francuskiego i Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji UW, a także podyplomowe studia własności intelektualnej na UW.

Włada językiem angielskim i francuskim.

Adam
Domański
Adwokat

Adam Domański


Adwokat

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent Podyplomowych Studiów Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim

Z Kancelarią związany od początku jej istnienia. Wcześniej współpracował z jej partnerem i współzałożycielem – adwokatem  Marcinem Kondrackim. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie karnym, w tym prawie karnym gospodarczym i skarbowym, a także postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych przed właściwymi organami samorządów zawodowych.

Bierze udział w postępowaniach klientów Kancelarii na każdym ich etapie, począwszy od uczestniczenia w czynnościach związanych z zatrzymaniem i ewentualnym stosowaniem tymczasowego aresztowania, przez postępowanie przygotowawcze, proces i postępowania przed sądami II instancji.

Występuje w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonych, przygotowuje zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub prywatne (subsydiarne) akty oskarżenia. Prowadzi także obsługę klientów korporacyjnych w sprawach związanych z czynami zabronionymi lub mitygacją zagrożeń ich popełnienia.

Zajmuje się również sprawami z zakresu ochrony dóbr osobistych oraz innymi sporami sądowymi o charakterze cywilnym gospodarczym.

Pracuje w języku polskim oraz angielskim.

Ewelina
Macewicz
Aplikantka adwokacka

Ewelina Macewicz


Aplikantka adwokacka

Aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Posiada ponad sześcioletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte przy obsłudze prawnej spółek prawa handlowego.

Specjalizuje się w zakresie prawa handlowego, gospodarczego oraz cywilnego.

Odpowiada za przeprowadzanie wszystkich typów restrukturyzacji spółek prawa handlowego oraz posiada doświadczenie w zakresie restrukturyzacji spółek zagranicznych. Zajmuje się szeroko rozumianym prawem transakcyjnym oraz zagadnieniami fuzji  i przejęć.

Świadczy bieżącą pomoc w sprawach związanych z prawem spółek i prawem handlowym, zarówno dla podmiotów krajowych, jak i zagranicznych. Doradza również klientom indywidualnym w sprawach z zakresu prawa cywilnego.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Pracuje w języku polskim oraz angielskim.

Specjalizacje

Blog


NOWE PRZEPISY O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ PODMIOTÓW ZBIOROWYCH JUŻ W SEJMIE

8 lutego 2019 Kondracki Celej
W styczniu 2019 roku do Sejmu trafił projekt ustawy o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. Ustawa ta może zostać uchwalona już...
Czytaj więcej ...

Kondracki Celej dorada Luma Ventures przy inwestycji w Nuadu

17 sierpnia 2018 Kondracki Celej
Kancelaria Kondracki Celej doradzała funduszowi Luma Ventures przy inwestycji o wartości 4.5 mln złotych w Nuadu – spersonalizowany system e-learningowy,...
Czytaj więcej ...

Kondracki Celej doradza założycielom CallPage w kolejnej rundzie inwestycyjnej

20 lipca 2018 Kondracki Celej
Kancelaria Kondracki Celej doradzała założycielom krakowskiego startupu CallPage przy kolejnej rundzie inwestycyjnej o wartości 17 milionów złotych. Nowymi inwestorami zostali:...
Czytaj więcej ...

Kondracki Celej reprezentuje fundusz bValue przy inwestycji w Tidio

1 marca 2018 Kondracki Celej
Kancelaria Kondracki Celej doradzała funduszowi bValue przy inwestycji o wartości do 5 milionów złotych w Tidio - startup tworzący rozwiązania...
Czytaj więcej ...

Kondracki Celej doradza przy kolejnej inwestycji Black Pearls

24 stycznia 2018 Kondracki Celej
    Kancelaria Kondracki Celej doradzała funduszowi Black Pearls VC w kolejnej rundzie inwestycyjnej o wartości 3 mln złotych w...
Czytaj więcej ...

Kancelaria Kondracki Celej doradzała funduszowi Black Pearls VC przy inwestycji w Autenti

7 listopada 2017 Rafał Celej
  Kancelaria Kondracki Celej doradzała funduszowi Black Pearls VC przy koinwestycji wraz z funduszem Innovation Nest w Autenti – platformę...
Czytaj więcej ...

Kondracki Celej doradza przy kolejnej inwestycji bValue

24 lipca 2017 Rafał Celej
  Kancelaria Kondracki Celej doradzała funduszowi bValue przy inwestycji w SEEDiA   Kancelaria Kondracki Celej doradzała funduszowi bValue przy inwestycji...
Czytaj więcej ...

Kancelaria Kondracki Celej doradzała funduszowi Luma Ventures przy inwestycji w Datarino

7 lipca 2017 Kondracki Celej
       Kancelaria Kondracki Celej doradzała funduszowi Luma Ventures przy inwestycji o wartości 6 mln złotych w Datarino – czołowego...
Czytaj więcej ...

Kancelaria Kondracki Celej członkiem Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych

23 marca 2017 Kondracki Celej
Kancelaria Kondracki Celej została członkiem wspierającym Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych. Partner Kancelarii, adwokat Rafał Celej odpowiadający za praktykę transakcyjną oraz...
Czytaj więcej ...

Kancelaria Kondracki Celej doradza funduszowi bValue.vc przy inwestycjach w polskie startupy o łącznej wartości ponad 10 mln złotych

6 lutego 2017 Kondracki Celej
Warszawa, 6 lutego 2017 r. - Kancelaria Kondracki Celej doradzała funduszowi venture capital bValue przy utworzeniu nowego wehikułu inwestycyjnego -...
Czytaj więcej ...

Aktualne rekrutacje

Do pracy w naszym zespole nieustannie szukamy ludzi inteligentnych, o wysokim poziomie kultury osobistej oraz zaangażowania w pracę.

Obecnie szukamy osób na następujące stanowiska:


Dział Transakcyjny i Prawa spółek: adwokat / radca prawny

[wymagania – kliknij]

Dział Prawa Karnego/Procesowego: aplikant adwokacki

[wymagania – kliknij]

Dział Transakcyjny i Prawa Spółek: aplikant adwokacki / radcowski

[wymagania – kliknij]

Kontakt

Chcesz umówić się na konsultację?

Zadzwoń lub wyślij nam wiadomość.

ul.Kopernika 32 lok. 5
00-336 Warszawa

+48 22 121 08 08 call
biuro@kondrackicelej.plmail

Telefon alarmowy

Całodobowy telefon alarmowy w przypadku zatrzymania


(+48) 506XXXXXX 610 306