O Kancelarii

Kancelaria Kondracki Celej specjalizuje się w transakcjach venture capital, prawie spółek, prawie własności intelektualnej oraz obsłudze procesów sądowych – gospodarczych i cywilnych. Zapewniamy kompleksową obsługę funduszy venture capital, startupów oraz pozostałych firm i przedsiębiorców.

 

Ponadto, Kancelaria oferuje szeroki zakres usług z zakresu prawa karnego oraz karnego gospodarczego (white collar crimes). Doradzamy Klientom w zakresie tworzenia procedur mających na celu ograniczenie ryzyka popełniania przestępstw gospodarczych, pomagamy w sytuacjach kryzysowych i reprezentujemy w postępowaniach karnych oraz karnych skarbowych na wszystkich etapach postępowania. Doradzamy zarówno pokrzywdzonym podmiotom gospodarczym, ich właścicielom, a także członkom zarządów.

 

W naszej pracy mamy ściśle określone priorytety. Skupiamy się na rozwiązywaniu problemów prawnych Klientów, zapewnieniu korzystnych rozwiązań oraz najwyższej jakości obsługi.

 

Sposób świadczenia i zakres usług dopasowujemy do indywidualnych interesów Klientów. Wierzymy, że indywidualne podejście oraz partnerskie relacje stanowią klucz do sukcesu, dlatego uważnie słuchamy naszych Klientów i dogłębnie analizujemy każdą sprawę.

 

Doświadczenie prawników Kancelarii Kondracki Celej, zdobyte w renomowanych międzynarodowych oraz polskich kancelariach prawnych i oparte na wieloletnich relacjach z Klientami, gwarantuje obsługę prawną na najwyższym poziomie.

Zespół

Zespół kancelarii Kondracki Celej tworzą prawnicy, którzy dzięki swojej wszechstronnej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu mogą zapewnić kompleksowe doradztwo prawne zarówno osobom fizycznym jak i polskim i zagranicznym podmiotom gospodarczym.

Rafał
Celej
Adwokat, Partner

RafałCelej


Adwokat, Partner

square-linkedin-256

call  +48 601 749 866
mail  r.celej@kondrackicelej.pl

 

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie, posiada dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe, w tym ponad siedmioletnie doświadczenie transakcyjne. Do niedawna współpracował z warszawskim biurem jednej z największych kancelarii prawnych na świecie, jako członek zespołu Fuzji i Przejęć oraz Private Equity. Współprowadził również program wspierający prawnie start-upy oraz polskich młodych przedsiębiorców.

 

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z fuzjami oraz przejęciami, private equity, venture capital, ładem korporacyjnym, restrukturyzacjami, finansami korporacyjnymi oraz finansowaniem kapitałowym.

 

Ponadto doradza klientom w szerokim spektrum zagadnień, w tym strategii biznesowej, sprawach finansowych, sprawach związanych z ładem korporacyjnym, oraz wszelkich typach transakcji na udziałach i aktywach (zarówno w sektorze publicznym i prywatnym), połączeniami, wykupie menadżerskim i lewarowanym, joint venture, transakcjami zbycia i innymi formami restrukturyzacji podmiotów, a także świadczy bieżącą pomoc w sprawach związanych z prawem spółek i prawem handlowym.

 

Rafał Celej jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz London School of Economics (LLM). Rafał Celej jest również doktorantem w katedrze Prawa Handlowego Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Pracuje w języku polskim oraz angielskim.

 

Marcin
Kondracki
Adwokat, Partner

Marcin Kondracki


Adwokat, Partner

square-linkedin-256

call   +48 604 446 881
mail  m.kondracki@kondrackicelej.pl

 

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Zastępca przewodniczącego Sekcji Prawa i Postępowania Karnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, wykładowca prawa karnego i procedury karnej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Członek komisji szkolenia aplikantów adwokackich. Pełnił funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, obecnie Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie. Autor licznych publikacji z zakresu prawa karnego.

 

Prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego, w tym prawa karnego gospodarczego (tzw. white collar crimes) oraz karnego-skarbowego. Jego praktyka obejmuje także spory cywilne, w szczególności postępowania o ochronę dóbr osobistych oraz postępowania gospodarcze.
W zakresie prawa karnego gospodarczego zajmował się m.in. doradztwem klientom korporacyjnym w sytuacjach kryzysowych w kwestiach ograniczania ryzyka popełniania przestępstw gospodarczych. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie doradzania klientom w sferze związanej z odpowiedzialnością karną członków zarządu podmiotów gospodarczych. Reprezentuje również szereg podmiotów występujących w charakterze pokrzywdzonych w sporach wynikających z popełnienia przestępstw na ich szkodę.

 

Biegle włada językiem angielskim.

Wiktor
Rainka
Adwokat, Partner

Wiktor Rainka


Adwokat, Partner

square-linkedin-256

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Od 2007 roku stale doradza branży internetowej, mediowej, reklamowej oraz IT, jak również innym podmiotom prowadzących biznes w oparciu o tzw. „własność intelektualną” w bieżącej działalności, jak również zapewnia pełne wsparcie w zakresie strategii oraz w sytuacjach kryzysowych.

Współpracował z największymi polskimi i międzynarodowymi kancelariami oraz z biznesem w zakresie swoich specjalizacji. Współprowadził program wspierający prawnie start-upy. Udziela się w stowarzyszeniach biznesowych takich jak m.in. IAB oraz SAR. Jest autorem licznych publikacji prasowych i online oraz wykładowcą.

W ramach swojej praktyki skupia się przede wszystkim na szeroko rozumianym prawie własności intelektualnej (ze szczególnym uwzględnieniem branży usług online), prawie procesowym, regulacjach dot. ochrony danych osobowych, prawie reklamy oraz prawie konsumentów (z perspektywy biznesu) oraz wszelkich innych regulacjach, które są niezbędne dla zabezpieczenia biznesu swoich klientów.

Klientów wspiera przede wszystkim w szerokim spektrum zagadnień związanych ze swoją specjalizacją. Doradza m.in. wydawcom (prasa, internet, radio, TV), podmiotom z branży e-commerce,  oraz usługodawcom zajmującym się tworzeniem i wdrażaniem aplikacji i oprogramowania, oraz innym, świadczącym różnorodne usługi drogą elektroniczną oraz podmiotom oferującym przestrzeń w mediach (właściciele mediów, domy mediowe) oraz tym, które skupiają się na usługach promocji i reklamy, w tym agencjom reklamowym oraz produkcyjnym. Ponadto, od 2008 roku lat zajmuje się nieprzerwanie doradztwem w zakresie prawa ochrony danych osobowych traktując tę praktykę jako niezbędny element dla zabezpieczenia biznesu klientów, szczególnie działających w branży online.

Wiktor jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Prawa Własności Intelektualnej organizowanych przez Uniwersytet Warszawski.

Pracuje w języku polskim oraz angielskim.

Karolina
Piotrowska-Andryszczyk
Adwokat

Karolina Piotrowska-Andryszczyk


Adwokat

Karolina Piotrowska-Andryszczyk jest adwokatem wpisanym na listę adwokatów prowadzoną przez ORA w Warszawie od 2011 roku.

Przed dołączeniem do Kondracki Celej Adwokaci sp.p. współpracowała z międzynarodową kancelarią prawną GIDE. Doświadczenie zawodowe zdobywała również w kancelariach prawnych świadczących m.in. doradztwo prawne na rzecz podmiotów gospodarczych oraz w ramach samodzielnej praktyki.

Specjalizuje się prawie handlowym i gospodarczym. W obszarze jej głównych zainteresowań pozostaje bieżące doradztwo na rzecz założycieli startupów, inwestorów i funduszy VC.

Uczestniczyła w szeregu badań due diligence, udzielała porad w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej międzynarodowym grupom spółek, a także doradzała w zakresie restrukturyzacji spółek zagranicznych.

Współtworzy blog proptech.legal.

Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji UW, studia Master Prawa Handlowego Francuskiego i Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji UW, a także podyplomowe studia własności intelektualnej na UW.

Włada językiem angielskim i francuskim.

Magdalena
Dziubczyk
Adwokat

Magdalena Dziubczyk


Adwokat

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Od 2009 roku specjalizująca się w prawie procesowym, w tym m.in. stale zastępująca klientów w negocjacjach oraz sprawach sądowych (cywilnych i karnych) oraz sprawach przed organami i sądami administracyjnymi. W zakresie swojej specjalizacji współpracowała zarówno z  kancelariami, działając zarówno w zespołach kancelarii, jak również w modelu „Of Counsel”. Dawniej, sprawowała również funkcję merytorycznego asystenta sędziego.

Magda doradza również klientom z branży internetowej, branży mediowej, reklamowej oraz IT, jak również innym podmiotom prowadzących biznes w oparciu o tzw. „własność intelektualną”.

W ramach swojej praktyki skupia się przede wszystkim na procedurze cywilnej, karnej i administracyjnej oraz szeroko rozumianym prawie własności intelektualnej (ze szczególnym uwzględnieniem branży online), regulacjach dot. ochrony danych osobowych, prawie reklamy oraz prawie konsumentów (z perspektywy biznesu). Stale rozwija się również we wszystkich innych regulacjach prawnych, niezbędnych dla zapewnienia wsparcia klientom.

Magda jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Studiów Podyplomowych Prawa Własności Intelektualnej organizowanych przez Uniwersytet Warszawski.

Pracuje w języku polskim oraz angielskim.

Adam
Domański
Adwokat

Adam Domański


Adwokat

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent Podyplomowych Studiów Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2015 roku rozpoczął aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Z Kancelarią związany od początku jej istnienia. Wcześniej współpracował z jej partnerem i współzałożycielem – adwokatem  Marcinem Kondrackim. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie karnym, w tym prawie karnym gospodarczym i skarbowym, a także postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych przed właściwymi organami samorządów zawodowych.

Bierze udział w postępowaniach klientów Kancelarii na każdym ich etapie, począwszy od uczestniczenia w czynnościach związanych z zatrzymaniem i ewentualnym stosowaniem tymczasowego aresztowania, przez postępowanie przygotowawcze, proces i postępowania przed sądami II instancji.

Występuje w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonych, przygotowuje zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub prywatne (subsydiarne) akty oskarżenia. Prowadzi także obsługę klientów korporacyjnych w sprawach związanych z czynami zabronionymi lub mitygacją zagrożeń ich popełnienia.

Zajmuje się również sprawami z zakresu ochrony dóbr osobistych oraz innymi sporami sądowymi o charakterze cywilnym gospodarczym.

Pracuje w języku polskim oraz angielskim.

Ewelina
Macewicz
Aplikantka adwokacka

Ewelina Macewicz


Aplikantka adwokacka

Aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Posiada ponad sześcioletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte przy obsłudze prawnej spółek prawa handlowego.

Specjalizuje się w zakresie prawa handlowego, gospodarczego oraz cywilnego.

Odpowiada za przeprowadzanie wszystkich typów restrukturyzacji spółek prawa handlowego oraz posiada doświadczenie w zakresie restrukturyzacji spółek zagranicznych. Zajmuje się szeroko rozumianym prawem transakcyjnym oraz zagadnieniami fuzji  i przejęć.

Świadczy bieżącą pomoc w sprawach związanych z prawem spółek i prawem handlowym, zarówno dla podmiotów krajowych, jak i zagranicznych. Doradza również klientom indywidualnym w sprawach z zakresu prawa cywilnego.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Pracuje w języku polskim oraz angielskim.

Michał
Wnuk
Aplikant adwokacki

Michał Wnuk


Aplikant adwokacki

Michał Wnuk jest aplikantem adwokackim przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Posiada ponad trzyletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte przy obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego oraz w procesach cywilnych.

Specjalizuje się w zakresie prawa handlowego, gospodarczego oraz cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawnych dotyczących funduszy Venture Capital.

Świadczy bieżącą pomoc w sprawach związanych z prawem spółek i prawem handlowym, zarówno dla podmiotów krajowych, jak i zagranicznych. Doradza również klientom indywidualnym w sprawach z zakresu prawa cywilnego. Współtworzy blog proptech.legal.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pracuje w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.

Specjalizacje

Blog


NOWE PRZEPISY O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ PODMIOTÓW ZBIOROWYCH JUŻ W SEJMIE

8 lutego 2019 Kondracki Celej
W styczniu 2019 roku do Sejmu trafił projekt ustawy o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. Ustawa ta może zostać uchwalona już...
Czytaj więcej ...

Kondracki Celej dorada Luma Ventures przy inwestycji w Nuadu

17 sierpnia 2018 Kondracki Celej
Kancelaria Kondracki Celej doradzała funduszowi Luma Ventures przy inwestycji o wartości 4.5 mln złotych w Nuadu – spersonalizowany system e-learningowy,...
Czytaj więcej ...

Kondracki Celej doradza założycielom CallPage w kolejnej rundzie inwestycyjnej

20 lipca 2018 Kondracki Celej
Kancelaria Kondracki Celej doradzała założycielom krakowskiego startupu CallPage przy kolejnej rundzie inwestycyjnej o wartości 17 milionów złotych. Nowymi inwestorami zostali:...
Czytaj więcej ...

Kondracki Celej reprezentuje fundusz bValue przy inwestycji w Tidio

1 marca 2018 Kondracki Celej
Kancelaria Kondracki Celej doradzała funduszowi bValue przy inwestycji o wartości do 5 milionów złotych w Tidio - startup tworzący rozwiązania...
Czytaj więcej ...

Kondracki Celej doradza przy kolejnej inwestycji Black Pearls

24 stycznia 2018 Kondracki Celej
    Kancelaria Kondracki Celej doradzała funduszowi Black Pearls VC w kolejnej rundzie inwestycyjnej o wartości 3 mln złotych w...
Czytaj więcej ...

Kancelaria Kondracki Celej doradzała funduszowi Black Pearls VC przy inwestycji w Autenti

7 listopada 2017 Rafał Celej
  Kancelaria Kondracki Celej doradzała funduszowi Black Pearls VC przy koinwestycji wraz z funduszem Innovation Nest w Autenti – platformę...
Czytaj więcej ...

Kondracki Celej doradza przy kolejnej inwestycji bValue

24 lipca 2017 Rafał Celej
  Kancelaria Kondracki Celej doradzała funduszowi bValue przy inwestycji w SEEDiA   Kancelaria Kondracki Celej doradzała funduszowi bValue przy inwestycji...
Czytaj więcej ...

Kancelaria Kondracki Celej doradzała funduszowi Luma Ventures przy inwestycji w Datarino

7 lipca 2017 Kondracki Celej
       Kancelaria Kondracki Celej doradzała funduszowi Luma Ventures przy inwestycji o wartości 6 mln złotych w Datarino – czołowego...
Czytaj więcej ...

Kancelaria Kondracki Celej członkiem Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych

23 marca 2017 Kondracki Celej
Kancelaria Kondracki Celej została członkiem wspierającym Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych. Partner Kancelarii, adwokat Rafał Celej odpowiadający za praktykę transakcyjną oraz...
Czytaj więcej ...

Kancelaria Kondracki Celej doradza funduszowi bValue.vc przy inwestycjach w polskie startupy o łącznej wartości ponad 10 mln złotych

6 lutego 2017 Kondracki Celej
Warszawa, 6 lutego 2017 r. - Kancelaria Kondracki Celej doradzała funduszowi venture capital bValue przy utworzeniu nowego wehikułu inwestycyjnego -...
Czytaj więcej ...

Aktualne rekrutacje

Do pracy w naszym zespole nieustannie szukamy ludzi inteligentnych, o wysokim poziomie kultury osobistej oraz zaangażowania w pracę.

Obecnie szukamy osób na następujące stanowiska:


Dział Transakcyjny i Prawa spółek: adwokat / radca prawny

[wymagania – kliknij]

Dział Prawa Karnego/Procesowego: aplikant adwokacki

[wymagania – kliknij]

Dział Transakcyjny i Prawa Spółek: aplikant adwokacki / radcowski

[wymagania – kliknij]

Kontakt

Chcesz umówić się na konsultację?

Zadzwoń lub wyślij nam wiadomość.

ul.Kopernika 32 lok. 5
00-336 Warszawa

+48 22 121 08 08 call
biuro@kondrackicelej.plmail

Telefon alarmowy

Całodobowy telefon alarmowy w przypadku zatrzymania


(+48) 506XXXXXX 610 306