Marcin Kondracki

Adwokat, Partner

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

 

Zastępca przewodniczącego Sekcji Prawa i Postępowania Karnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, wykładowca prawa karnego i procedury karnej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Członek komisji szkolenia aplikantów adwokackich. Pełnił funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, obecnie Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie. Autor licznych publikacji z zakresu prawa karnego.

 

Prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego, w tym prawa karnego gospodarczego (tzw. white collar crimes) oraz karnego-skarbowego. Jego praktyka obejmuje także spory cywilne, w szczególności postępowania o ochronę dóbr osobistych oraz postępowania gospodarcze.
W zakresie prawa karnego gospodarczego zajmował się m.in. doradztwem klientom korporacyjnym w sytuacjach kryzysowych w kwestiach ograniczania ryzyka popełniania przestępstw gospodarczych. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie doradzania klientom w sferze związanej z odpowiedzialnością karną członków zarządu podmiotów gospodarczych. Reprezentuje również szereg podmiotów występujących w charakterze pokrzywdzonych w sporach wynikających z popełnienia przestępstw na ich szkodę.

 

Biegle włada językiem angielskim.

ul. Mikołaja Kopernika 32 lok. 5
00-336 Warszawa

+48 22 400 62 04
m.kondracki@kondrackicelej.pl
square-linkedin-256