Marcin Kondracki

Uprawnienia

Adwokat (Izba Adwokacka w Warszawie)

Funkcje

• Wykładowca prawa karnego i procedury karnej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie
• Członek Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich
• Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie
• były Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

Specjalizacje

Postępowania regulacyjne i administracyjne, Postępowania dyscyplinarne, Prawo karne gospodarcze i karne skarbowe, Cyberprzestępczość, Spory sądowe, Prawo karne

Języki

polski, angielski

Prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego, w tym prawa karnego gospodarczego (tzw. white-collar crimes) oraz karnego-skarbowego. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie doradzania klientom w sferze związanej z odpowiedzialnością karną, reprezentując zarówno podmioty gospodarcze jak i osoby fizyczne (członków organów podmiotów gospodarczych), w szczególności w sprawach o oszustwa, wyłudzenia, działanie na niekorzyść spółki, sprawach korupcyjnych, cyberprzestępczości i wielu innych. Reprezentuje również szereg podmiotów występujących w charakterze pokrzywdzonych w sporach wynikających z popełnienia przestępstw na ich szkodę. Zajmuje się także doradztwem klientom korporacyjnym w sytuacjach kryzysowych w kwestiach ograniczania ryzyka popełniania przestępstw gospodarczych.

Marcin Kondracki jest wykładowcą prawa karnego i procedury karnej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Był Zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i członkiem komisji szkolenia aplikantów adwokackich. Obecnie pełni funkcję Sędziego Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie.

Marcin Kondracki w 2019 roku został wyróżniony w rankingu THE LEGAL 500 jako leading individual w kategorii white-collar crime w Polsce.

Zespół

Przemysław Karolak

Adam Domański

Karolina Piotrowska-Andryszczyk

Arkadiusz Klejnowski

Katarzyna Szczepańska

Łukasz Naściuk

Justyna Bartoszek

Klaudia Prusinowska

Joanna Stolarek

Dołącz do nas

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu, prześlij swoje CV na adres biuro@kondrackicelej.pl