Joanna Stolarek

Uprawnienia

Doradca podatkowy, Certyfikowany Compliance Officer

Funkcje

Członek Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan

Specjalizacje

Prawo podatkowe

Języki

polski, angielski

Wspiera klientów m.in. w następujących obszarach:
– wdrażanie systemów wynagradzania (programy motywacyjne oparte na akcjach / udziałach / instrumentach pochodnych, struktury wynagradzania oparte na 50% kosztach uzyskania przychodów w związku z transferem praw autorskich czy działalności gospodarczej, a także IP BOX),
– wprowadzanie Pracowniczych Planów Kapitałowych,
– bieżące wsparcie w kwestiach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
– przygotowywanie rozliczeń w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego,
– kwestie pracownicze: m.in. oddelegowania do/z Polski, weryfikacja bezpieczeństwa postanowień Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dokonywanie oceny istniejących struktur wynagradzania pod kątem ich bezpieczeństwa podatkowego i ubezpieczeniowego (np. tzw. „splity wynagrodzeń”),
– analiza podatkowych skutków programów marketingowych i lojalnościowych (np. konkursy, loterie, sprzedaż premiowa),
– przygotowanie klientów do kontroli w obszarze podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych,- tworzenie polityk i regulacji wewnętrznych (m.in. raportowanie schematów podatkowych, systemy zgłaszania naruszeń, ochrona danych osobowych, CSR).

Jest autorką wielu publikacji dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych i zarządzania zgodnością oraz prelegentką na licznych konferencjach i seminariach. Jest także współautorką książki „Systemy zarządzania zgodnością. Compliance w praktyce” wydanej nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer, w której – jako pierwsza w Polsce – porusza tematykę zarządzania zgodnością w obszarze podatków.

Zespół

Przemysław Karolak

Adam Domański

Karolina Piotrowska-Andryszczyk

Arkadiusz Klejnowski

Katarzyna Szczepańska

Łukasz Naściuk

Justyna Bartoszek

Klaudia Prusinowska

Dołącz do nas

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu, prześlij swoje CV na adres biuro@kondrackicelej.pl